Zihinsel engelli birey nedir?

Zihinsel engelli birey nedir?

Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın altında farklılık gösteren,buna bağlı olarak kavramsal,sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıklar olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.

Zihinsel yetersizlik; hafif düzey, orta düzey ve ağır düzeyde olmak üzere üçe ayrılmıştır.

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programında; Öz bakım becerileri, psikomotor beceriler, toplumsal yaşam becerileri,sosyal hayat,Türkçe ve Matematik modülleri bulunmaktadır.